DÄRFÖR VILL VI BYTA JOBB

JOBBYTE Fyra av tio som vill byta jobb gör det för att man vill ha högre lön. Därefter kommer anledningar som att man vill testa något nytt (27 procent) och att man vill ha nya utmaningar (26 procent). Relativt många…

EU-SATSNING PÅ SKYDDSOMBUD OCH INSPEKTÖRER NÄRMAR SIG

SKYDDSOMBUD Den svenske EU-parlamentarikern Johan Danielsson (S) har kommit ett steg vidare i försöken att göra en gemensam EU-kartläggning av skyddsombuden och arbetsmiljöinspektörernas situation inom unionen. Förslaget röstades nyligen igenom i Utskottet för sysselsättning och sociala frågor, uppger tidningen Arbetet….

CYKLANDE MATBUD STREJKAR

ARBETSVILLKOR Omkring 140 av Foodoras cyklande matbud I Norge gick i augusti ut i strejk för rätt till kollektivavtal. Nyligen utvidgades strejken med ytterligare 53 cykelbud. Många av de anställda cykelbuden har organiserat sig fackligt i norska Fellesförbundet. Företaget menar…

KVINNOR RANKAS HÖGRE SOM CHEFER

LEDARSKAP I en stor amerikansk undersökning rankas kvinnliga chefer högre än manliga chefer i 17 av 19 kategorier. Det gäller exempelvis initiativförmåga, resultatfokus och förmåga att klara motgångar. De enda kategorier där männen värderades högre var strategiska perspektiv och teknisk…

SKYDDSOMBUD MISSGYNNADES

TRAKASSERIER En polis i norra Sverige nekades att gå en utbildning med hänvisning till sitt uppdrag som skyddsombud, skriver Polistidningen. Enligt tidningen så hänvisade en chef inom polisen till mannens uppdrag som skyddsombud när polisen nekades att gå den aktuella…

Uppror mot delade turer

Nära 15 000 personer har skrivit på ett undersköterskeuppror för bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen. I upproret kräver man bland annat bättre arbetstider och högre personaltäthet för undersköterskor inom hemtjänst och på äldreboenden. En av de frågor upproret trycker mest på…

Varannan anställd sitter stilla för länge på jobbet

Nästan 70 procent av kvinnorna och drygt 40 procent av männen har ett stillasittande arbete. Mest sitter 40–49-åringar. Det visar en kartläggning av knappt 30 000 anställda. Kartläggningen bygger på hälsoundersökningar som företagshälsan Avonova gjort av anställda på arbetsplatser runt…

Fler unga ifrågasätter meningen med jobbet

Allt färre ser meningen med jobbet. Mest negativa är unga människor i privat eller statlig tjänst. Företaget Jobbhälsoindex gör årligen en stor undersökning kring arbetsförhållanden och trivsel på arbetsplatsen. I år har över 10 000 arbetande svenskar svarat. Den mest…

”Handledsyrken” får medicinkontroll

Det blir nu krav på medicinska kontroller för flera nya yrkesgrupper. Arbeten där man arbetar mycket med handlederna ska nu genomgå en kontroll minst vart tredje år. Det finns redan i dag flera arbeten där det finns krav på regelbundna…