Från stram till ledig stil

I tjänsten Brevbärarna är en av de yrkesgrupper som tidigt fick uniformer. Vilken var bakgrunden? Numera har brevbärarnas arbetskläder i likhet med många andras en klar fritidsprofil. Det fanns en tid när man såg uniformer överallt. Brevbärarna hade dem, liksom…

Har jag rätt att få slipade skyddsglas av jobbet?

Fråga: Är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla slipade skyddsglasögon? /Undrar Svar: Nej, ingenstans i föreskriften om personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) finns ett sådant krav. Det närmaste man kommer är formuleringarna som handlar om ändamålsenlighet och anpassning till arbetet och bäraren (i…

Får vikarien vara skyddsombud?

Fråga: Jag undrar om jag som vikarie kan vara skyddsombud? Mitt vikariat går ut innan min tid som skyddsombud tar slut. Blir det då ett fyllnadsval av skyddsombud? /Joppe Svar: Inget hindrar att en vikarie är skyddsombud. Det kan finnas…

’’Man vill ha karaktärer i ett skådespel’’

Statsvetare har stort inflytande i media, speciellt under ett valår. De manliga experterna dominerar debatten, en av de få kvinnor som syns är Jenny Madestam. Men hon tror att TV har tröttnat på henne. – Som kvinna slits du ut snabbare, säger hon.