Uppträdde olämpligt men borde inte ha avskedats

Olämpligt beteende vid ett enstaka tillfälle utgjorde inte grund för vare sig avsked eller uppsägning. En undersköterska på ett äldreboende avskedades sedan hon tillfogat en brukare blödande rivsår på armen. Hon ska även ha tilltalat brukaren med hög och arg…

Företag döms för att ha vägrat att förhandla

När facket har minst en medlem på ett företag gäller förhandlingsskyldighet. IF Metall begärde under hösten 2017 – våren 2018 vid flera tillfällen förhandlingar om att teckna kollektivavtal med ett företag i Stockholm. Bolaget hävdade att man inte var skyldiga…

Poliser måste se upp med umgänget

En polisassistent inledde en relation med en man som kom att dömas för bl a narkotikasmuggling, dopningsbrott och grov stöld. Säkerhetsklassningen drogs in och hon sades upp. Det fanns saklig grund för uppsägning trots att hon själv inte begått brott,…

KOMPETENSER SKA KARTLÄGGAS

EU Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen. Man ska bedöma om innebörden av svenska yrkesbenämningar överensstämmer med de som beslutats på EU-nivå. Europeiska kommissionen har antagit en klassificering av kompetenser, kvalifikationer och yrken (ESCO). Syftet…

INFORMATIONSSATSNING OM KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING

DIGITALT Regeringen har gett Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att öka kunskaperna om kränkande särbehandling i arbetslivet. I uppdraget ingår att utveckla den digitala plattform som redan tagits fram. Där finns det samlad information om arbetsmiljö- och diskrimineringslagarnas krav. Information…

ARBETSFÖRMEDLINGEN SKA FÖRBEREDA MATCHNINGSTJÄNSTER

AF Regeringen gav i juli Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla och förbereda matchningstjänster. Syftet är att sådana tjänster ska kunna prövas under 2020 för att lärdomar ska kunna dras inför reformeringen av Arbetsförmedlingen 2021. Matchningen ska utföras av fristående aktörer….

MÅNGA BRISTER I ARBETET MOT TRAKASSERIER

DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) redovisade i juli resultaten från en tillsyn av hotell- och restaurangbranschen samt bygg- och anläggningsbranschen. Syftet var att kontrollera hur arbetet med aktiva åtgärder fungerar. Tillsynen visade att flertalet företag hade brister i såväl riktlinjer som rutiner…

Fler inspektioner mot brottslighet i arbetslivet

Myndighetsgemensamma kontroller har uppdagat många fall av fusk och osund konkurrens. Regeringen vill öka Arbetsmiljöverkets anslag med 5 miljoner kronor. Detta för att möjliggöra fler inspektioner som ska förebygga fusk och brottslighet i arbetslivet. Under 2018 och 2019 har drygt…

Uber måste anställa förare i Kalifornien

Om företaget har kontroll över hur personer utför sitt arbete ska de anställa dem, enligt en ny lag. Taxiföretaget Uber måste liksom en rad andra appbaserade bolag anställa dem som arbetar för dem från och med nästa år. Det slog…

Tvist om vilka arbeten långtidssjuka ska klara

SJUKPENNING Många får avslag på sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning. De anses klara normalt förekommande jobb. LO-TCO Rättsskydd anser att Försäkringskassan är för strikt. Vad är egentligen ett normalt förekommande jobb? Svaret på den frågan är väsentligt för många långtidssjukskrivna….