Hälsa Lev gott 4-19, Hårt tryck på chefer

Varannan chef känner sig stressad under en vanlig arbetsvecka, ofta på grund av för många arbetsuppgifter. Chefer inom privat sektor stressas också av krav på att vara tillgängliga, medan chefer i offentlig sektor stressas av för många medarbetare. Det visar…

Nytt produkter i urval: Headset för störande miljöer

Buller har blivit ett problem även på kontor. Headset kan hjälpa. Av Sveriges omkring 2,8 miljoner kontorsarbetande störs cirka 1,8 miljoner av störande prat i omgivningen, av stegljud och ljud från apparater, av telefonsignaler, m m. Det är sedan kontorslandskap…

Opinion 4-19, Personlig assistans – en fråga om liv eller död

Assistansyrket kan inte jämföras med hushållsnära tjänster, skriver Cecilia Blanck, riksföreningen JAG. Arbeten i någons hem är svårkontrollerade, svarar Jonas Fogelqvist. Att likställa personliga assistenter med hembiträden är att blanda ihop äpplen och päron, och en förminskning av det högt…

Opinion 4-19, Arbetsmiljön avgör

En god arbetsmiljö är nödvändig för att klara vårdens största utmaning: att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare och klara patientsäkerheten, skriver Hans Rutberg, patientsäkerhetsexpert på SKL. Arbetet med att förbättra patientsäkerheten i Sverige har pågått under mer än tio år…

INGEN DUBBELBESTRAFFNING

DOM I juli 2017 meddelade Arbetsmiljöverket förbud mot att ett visst arbete utfördes utan fallskydd. Därefter ansökte man om en sanktionsavgift på 73 000 kronor, vilken Förvaltningsrätten godkände. Företaget överklagade och hävdade att detta var en dubbelbestraffning som inte är…

SANKTIONSAVGIFT UPPHÄVDES

DOM Kammarrätten upphäver en sanktionsavgift som Arbetsmiljöverket fick godkänd i förvaltningsrätten. Verket tillstyrkte företagets överklagande efter en förnyad genomgång av fallet. Ärendet gällde en anställd som borrade och sågade i polyuretanplattor. Detta arbete visade sig dock inte kunna leda till…

ANSES INTE KLARA MER ÄN HALVTID

DOM En kvinna sjukskrevs för fibromyalgi, knäledsartros, fotledsartros och stressreaktion. Efter 180 dagars sjukskrivning drogs sjukpenningen in, eftersom Försäkringskassan ansåg att det finns normalt förekommande arbeten hon skulle klara av. Kammarrätten menar dock nu med stöd av läkarintyg att hon…

KVICKSILVER ORSAKADE ARBETSSKADA HOS TANDSKÖTERSKA

DOM En tidigare tandsköterska ansökte om livränta. Hon hävdade att hennes sjukdomsbesvär – värk, ångest, huvudvärk, yrsel mm – beror på en kronisk kvicksilverförgiftning hon ådrog sig i arbetet. Försäkringskassan och förvaltningsrätten avslog hennes ansökan, men kammarrätten förklarar nu att…

Byggarbetare överbevisad om stöld på jobbet

Ett trovärdigt vittnesmål gjorde att byggnadsarbetare kunde avskedas. En byggnadsarbetare avskedades sedan han enligt arbetsgivaren vid flera tillfällen stulit verktyg och byggmaterial från arbetsplatsen. Den anställde förnekade gärningarna. Tingsrätten ogiltigförklarade avskedet med hänvisning till att det inte var ställt bortom…

Otillåtna sökningar i databas inte skäl för uppsägning

Handläggaren ville hjälpa bekanta med uppgifter om deras ärenden. Det var inte tillräckligt allvarligt för uppsägning. En handläggare vid Migrationsverket gjorde under flera år ett stort antal otillåtna sökningar i den interna databasen Wilma. Sökningarna gällde ärenden som han inte…