Vi får inte använda lyftvagn – den anses ”OESTETISK”!

Fråga: På ett apotek får personalen inte använda lyftvagnen i butiken, bara bakom disken, när de packar upp varor. Motiveringen är att det är oestetiskt. Hur stor är chansen att en anställd får saken prövad av Arbetsmiljöverket om man gör en anmälan sedan samtal med chef, skyddsombud och skyddskommitté inte har lett till någon förbättring? Känner ni till några domar i ärendet? /Upprörd

Svar: Utan att veta hur arbetet i butiken går till, men med egen erfarenhet som kund på apotek, ser jag den chansen som liten. Det skulle möjligen vara om någon av reglerna i föreskrifterna AFS 2012:02 Belastningsergonomi, till exempel den om ensidigt upprepat arbete, inte iakttas. Jag föreslår att du sätter dig in i och hämtar eventuella argument för en propå till Arbetsmiljöverket från föreskrifterna. /Jan Enqvist, arbetsmiljörådgivare