SANKTIONSAVGIFT UPPHÄVDES

DOM Kammarrätten upphäver en sanktionsavgift som Arbetsmiljöverket fick godkänd i förvaltningsrätten. Verket tillstyrkte företagets överklagande efter en förnyad genomgång av fallet. Ärendet gällde en anställd som borrade och sågade i polyuretanplattor. Detta arbete visade sig dock inte kunna leda till exponering för isocyanater. Att arbetaren riskerade att utsättas för isocyanater genom andras arbete kunde inte leda till sanktionsavgift enligt Föreskriften om kemiska arbetsrisken AFS 2011:19 i dess lydelse före den 21 augusti 2018. (Kammarrätten i Jönköping 3906-18)