Poliser måste se upp med umgänget

En polisassistent inledde en relation med en man som kom att dömas för bl a narkotikasmuggling, dopningsbrott och grov stöld. Säkerhetsklassningen drogs in och hon sades upp. Det fanns saklig grund för uppsägning trots att hon själv inte begått brott, anser Arbetsdomstolen.

En kvinnlig polisassistent inledde 2015-2016 en kärleksrelation med en tidigare polis som var inblandad i kriminell verksamhet. I augusti 2017 dömdes denne man till två och ett halvt års fängelse för bl a narkotikasmuggling, dopningsbrott, grov stöld och grovt vapenbrott. Kvinnan var inte inblandad i brottsligheten, och det har inte visats att hon kände till den.

När domen föll var kvinnan sjukskriven sedan en längre tid tillbaka. Det var hon fortfarande när hennes säkerhetsklassning drogs tillbaka den 13 oktober.

Hon återgick i tjänst den 1 november. Den 7 december hölls ett säkerhetssamtal med henne. Bedömningen blev att polisassistenten fortsatt inte kunde vara placerad i en säkerhetsklassad befattning. Polisens centrala personalansvarsnämnd stängde den 26 januari 2018 av henne från arbetet och i maj sades hon upp. Polisförbundet ansåg att det inte fanns saklig grund för uppsägning och stämde Staten inför Arbetsdomstolen (AD). Dom har nu avkunnats. Staten ansåg i första hand att beslutet om indragen säkerhetsklassning i sig utgjorde saklig grund för uppsägning.

Det går inte att arbeta som polisassistent utan inplacering i säkerhetsklass och det fanns inga möjligheter att omplacera kvinnan till ej säkerhetsklassade tjänster. Polisförbundet åberopade dock Europakonventionens krav på att var och en har rätt till en rättvis domstolsprövning. Praxis i Europadomstolen visar enligt förbundet att indragen säkerhetsklassning i sig inte räcker som grund för uppsägning. AD håller med förbundet i detta avseende. Därmed blir frågan om de faktiska omständigheterna räcker för en uppsägning.

Det gör de, menar AD. Det har visats att polisassistenten varit djupt engagerad i brottmålet mot hennes pojkvän. Bland annat: Hon har sökt efter handlingar som skulle bevisa dennes oskuld. Vid besök på Rättspsyk har hon låtit honom mejla till kriminalvården från hennes dator. Hon har agerat som ombud för att han skulle få ta del av material från förundersökningen. AD kommer fram till att kvinnan lagt ner ett omfattande arbete för pojkvännens räkning.

Detta engagemang är inte märkligt i sig, men klart olämpligt för en polis, anser AD. Allmänheten måste kunna lita på enskilda polisers opartiskhet och integritet, även när det gäller deras personliga förhållningssätt till personer som misstänks för brott. I detta fall har polisassistenten visat bristande insikt om vad som åligger en anställd hos myndigheten, slår AD fast. Hon hade visserligen inte tilldelats någon formell varning, men måste ha förstått att hennes agerande sågs som oacceptabelt och att hennes anställning var i fara. Ändå kom hon att intensifiera relationen även efter säkerhetssamtalet. Det fanns följaktligen saklig grund för uppsägning. (AD nr 39/19)

Jonas Fogelqvist