Måste man byta om innan arbetstiden börjar?

Fråga: Ska man vara ombytt till arbetskläder när arbetstiden börjar eller ingår tid för byte? T ex när jag börja arbeta kl 8.00, kan jag då komma kl 8.00 och byta om eller ska jag vara ombytt? Det samma undrar jag om arbetstidens slut. /Anni

Svar: Om du eller ditt fack inte har ett avtal som säger annorlunda så ska du vara omklädd för arbete när arbetstiden börjar och hela arbetstiden ut. I vissa fall, till exempel när arbetskläderna också utgör obligatorisk personlig skyddsutrustning, förekommer lokala avtal som tillåter personal att klä om på arbetstid. /Jan Enqvist, arbetsmiljörådgivare