INGEN ERSÄTTNING FÖR TANDSKADA UNDER FRISKVÅRDSTIMME

DOM En skatterevisor skadade en tand när han spelade ishockey under en betald friskvårdstimme. Han sökte ersättning från arbetsskadeförsäkringen, med hänvisning till att skadan inträffade under arbetstid. I en sammanvägd bedömning avslår kammarrätten nu mannens begäran. Skador under friskvård kan i vissa fall godkännas som arbetsskador. Men i det aktuella fallet anordnades friskvården inte av mannens arbetsgivare, och arbetet som skatterevisor kan enligt rätten knappast kräva särskilt god kondition. (Kammarrätten i Jönköping mål 3124-18)