INGEN DUBBELBESTRAFFNING

DOM I juli 2017 meddelade Arbetsmiljöverket förbud mot att ett visst arbete utfördes utan fallskydd. Därefter ansökte man om en sanktionsavgift på 73 000 kronor, vilken Förvaltningsrätten godkände. Företaget överklagade och hävdade att detta var en dubbelbestraffning som inte är godkänd enligt arbetsmiljölagen. Kammarrätten slår dock fast att förbudet gäller framtid, medan sanktionsavgiften avser en förfluten handling, varför Arbetsmiljöverket agerade lagligt. (Kammarrätten i Göteborg 1914-19)