Har jag rätt att få slipade skyddsglas av jobbet?

Fråga: Är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla slipade skyddsglasögon? /Undrar

Svar: Nej, ingenstans i föreskriften om personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) finns ett sådant krav. Det närmaste man kommer är formuleringarna som handlar om ändamålsenlighet och anpassning till arbetet och bäraren (i § 6). I kommentarerna till paragrafen hittar man att ”ögonskydd som ger begränsat synfält … är exempel på utrustning som kan innebära ytterligare risker i arbetet”. Om korgskyddsglasögon utanpå vanliga slipade glasögon skapar döda vinklar för bäraren är det ett argument mot vissa sådana skydd, men det måste bedömas med hänsyn till arbetets art. Det finns numera sådana skyddsglasögon med 180 graders synvidd. /Jan Enqvist, arbetsmiljörådgivare