Hälsa Lev gott 3-19

Bra kondis 25 hjälper inte

God kondition gör dig inte mindre påverkad av akut psykosocial stress. Det visar en ny avhandling.

När friska utsätts för akut psykosocial stress tycks inte konditionen spela någon roll för hur kroppen reagerar, dvs hur nivåerna av hormoner samt puls och blodtryck förändras. Stresshormonet kortisol fungerar som det ska även hos otränade individer.

SKILLNADER

100 friska men otränade individer, mellan 20 och 50 år gamla, fick genomgå ett fysiskt stresstest i form av ett maximalt konditionstest på testcykel, samt ett psykosocialt stresstest för att studera hur kroppen reagerar vid akut stress. Det fanns stora skillnader i hur olika personer reagerar på akut stress, däremot inget tydligt samband mellan konditionsnivån och reaktionen på det psykosociala stresstestet. Det kommenterar Elin Arvidson, författare till avhandlingen, i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

FÖREBYGGER

Resultaten från avhandlingen är viktiga för den fortsatta forskningen inom stressområdet. – Fysisk träning har tidigare visat sig ha viktiga förebyggande effekter för stressrelaterad psykisk ohälsa, men mekanismen verkar inte vara kopplad till den akuta stressreaktionen. Kanske är det nu dags att flytta blicken från stresshormoner till andra aspekter för att kunna identifiera mekanismerna bakom effekterna av fysisk träning på stressrelaterad ohälsa, säger Elin Arvidson.

Eva Berlin

INGEN SOL I SKÄRMEN
Se till att du inte får reflexer i bildskärmen nu när vårljuset kommit. Lämplig placering av bildskärmen är vinkelrätt mot fönsterväggen. Det ska finnas persienner eller liknande i fönstren för att skärma av direkt solljus som lyser in. En matt yta på tangentbordet hjälper också mot reflexer. Lågreflekterande arbetsytor är ett annat sätt att undvika problemet.
KÄLLA: www.av.se

25 Så många dagar ger dig semesterlagen rätt till per år, oavsett ålder eller anställningsform. Kollektivavtal kan ge dig fler dagar.

BESÖK MOT OHÄLSA
Cirka 2 000 företag kommer att få besök av Arbetsmiljöverket i år. Syftet är att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer bl a att titta på om arbetsgivaren har undersökt riskerna och åtgärdat sådant som kan vara orsaken till arbetsrelaterad ohälsa, t ex: Hot och våld på arbetsplatsen, arbetstid och arbetsbelastning och kränkande särbehandling. KÄLLA: www.hrnytt.se

SVÅRT ATT MÄTA INOMHUSLUFTEN
Inomhusluft är en mycket mångfasetterad blandning av gaser och partiklar. Utifrån kommer föroreningar från trafik, industri, förbränning samt gatu- och pollendamm. Inne kan apparater, inredningsmaterial, konsumentprodukter, djur och markgrund bidra. Det finns inga enskilda test som kan ringa in hälsoproblem pga inomhusluft, konstaterar forskaren Tiina Santonen vid finska Arbetshälsoinstitutet. Ett enskilt test kan inte mäta effekter som orsakas av flera olika mekanismer.