FÖRETAGSBOT FÖR ARBETSOLYCKA

DOM En anställd på ett snickeri fastnade i en maskin när han skulle justera en maskindel och tvingades amputera armen. Hovrätten dömer nu företaget att betala en företagsbot på 400 000 kronor. Maskinen skulle ha riskbedömts och nödvändiga skyddsanordningar satts upp. Visserligen hade Arbetsmiljöverket inspekterat maskinen utan anmärkningar, vilket bidrog till att tingsrätten jämkade företagsboten till 0 kronor, men inspektionerna fråntar enligt hovrätten inte arbetsgivaren ansvaret för förebyggande åtgärder. (Hovrätten över Skåne och Blekinge mål B 2267-18)