Företag döms för att ha vägrat att förhandla

När facket har minst en medlem på ett företag gäller förhandlingsskyldighet.

IF Metall begärde under hösten 2017 – våren 2018 vid flera tillfällen förhandlingar om att teckna kollektivavtal med ett företag i Stockholm. Bolaget hävdade att man inte var skyldiga att förhandla. IF Metall stämde då företaget inför Arbetsdomstolen (AD).

Bolaget menade att det inte fanns någon tvist med arbetstagarna, och att det var oklart om IF Metall hade någon medlem på företaget. Endast om facket har en medlem gäller förhandlingsskyldigheten enligt mbl § 10.

AD konstaterar dock att IF Metall redan i sin första förhandlingsframställan angett att man hade medlemmar på företaget. Detta har också kunnat styrkas. Företaget hade tagit del av denna framställan, vilket visas genom mejlsvar. Därmed var företaget skyldigt att förhandla om kollektivavtal. Företaget döms att betala allmänt skadestånd för brott mot mbl. (AD nr 34/19)

Jonas Fogelqvist