Fler inspektioner mot brottslighet i arbetslivet

Myndighetsgemensamma kontroller har uppdagat många fall av fusk och osund konkurrens.

Regeringen vill öka Arbetsmiljöverkets anslag med 5 miljoner kronor. Detta för att möjliggöra fler inspektioner som ska förebygga fusk och brottslighet i arbetslivet.

Under 2018 och 2019 har drygt 2000 myndighetsgemensamma inspektioner genomförts, främst på bilverkstäder, byggen, transportföretag, butiker, hotell och restauranger. Det senaste året har även skönhetsindustrin varit en prioriterad sektor, vilket bl a ledde till att en tredjedel av 121 inspekterade nagelsalonger förbjöds att fortsätta verksamheten. Såväl koppleri som människohandel misstänktes.

Inspektionerna är en del av ett myndighetsgemensamt samarbete mot osund konkurrens. Förutom Arbetsmiljöverket deltar även bl a Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Polisen och Skatteverket. De avser att avslöja allt från dåliga arbetsmiljöer till svartarbete och utnyttjande av papperslösa. För Arbetsmiljöverkets del resulterade de gemensamma kontrollerna 2018 i 367 inspektionsmeddelanden, 102 underrättelser och 120 beslut om förelägganden och förbud.

Jonas Fogelqvist