Får vikarien vara skyddsombud?

Fråga: Jag undrar om jag som vikarie kan vara skyddsombud? Mitt vikariat går ut innan min tid som skyddsombud tar slut. Blir det då ett fyllnadsval av skyddsombud? /Joppe

Svar: Inget hindrar att en vikarie är skyddsombud. Det kan finnas fördelar, t ex om vikarien är erfaren från andra arbetsplatser – och kanske till och med har varit skyddsombud där – och kan se med klara ögon på den nuvarande arbetsplatsen. Nackdelar kan vara svårigheten att agera med auktoritet. Arbetsmiljölagen säger att skyddsombud ”i regel” ska utses på tre år, men om skyddsombudet slutar på sin arbetsplats, oavsett orsak, upphör dennes roll som skyddsombud, som ju är en förtroendeställning i förhållande till arbetskamraterna där. Då ska ett nytt skyddsombud väljas och valet rapporteras till arbetsgivaren. Om ingen vill åta sig uppdraget kan ingen tvingas, och ingen kan straffas för att inte vilja ta på sig uppdraget, även om det står i lagen att ”det bland arbetstagarna /ska/ utses ett eller flera skyddsombud … ” på arbetsställen där minst fem arbetstagare sysselsätts. /Jan Enqvist, arbetsmiljörådgivare

col-md-4