”Du mår bättre av att säga ifrån” Kommunikation Del 12: Säga ifrån

MOD
Vågar du sätta ner foten och vara tydlig med vad du vill på jobbet? Undersökningar visar att många tvärtom tiger för att undvika konflikter. Psykologen Fredric Bohm berättar hur man ska säga ifrån på rätt sätt
.

När chefen lastar på dig för mycket jobb eller du får en taskig kommentar av en kollega – vågar du bita ifrån? Flera undersökningar visar att det är tyst på många svenska arbetsplatser. Varför vågar vi inte framföra kritik?
– Rädsla för konfrontationer. Men också risken för bestraffning, säger Fredric Bohm, psykolog, socionom och föreläsare med militär bakgrund, som skrivit boken: Tänk om – Om konsten att vara modig. Att vi är rädda för konflikter är en medfödd känsla, menar han. En överlevnadsmekanism, som gäller både på jobbet och i övriga livet.
– Den är starkare i samhällen där den sociala konformiteten är större, där man förväntas följa mallen. Något som brukar prägla svensk arbetskultur.

Att bli utsatt för någon form av bestraffning kan vara en reell risk som gör att man inte vågar framföra kritik på arbetsplatsen.
– Om jag räknar med att jag inte har något att vinna på att säga ifrån tiger jag hellre än säger min mening. Är man modigare om man har en trygg anställning och leder tillfälliga, osäkra jobb till tystare arbetsplatser?
– Människor är lika konflikträdda oavsett anställningstyp, men risken för bestraffning påverkas. Ju tydligare straff jag kan se framför mig desto mer konformistisk blir jag. Har jag en lös anställning blir det lättare att säga upp mig, jag kanske har få alternativ och ingen annan arbetsgivare vill ha mig. Är du timanställd på en liten ort behövs det rejält med mod för att säga ifrån. De flesta vet att ibland måste man ändå göra det. Svårigheten är att faktiskt agera. Träna på det, råder Fredric Bohm.
– Öva på att diskutera och utmana dig själv, hemma eller med kompisar. Eller med den chef du tycker om, så blir det lättare när du ska göra det med den du inte tycker om. Det går att träna argumentationsteknik och det finns konkreta mallar för svåra samtal. Ju mer du övar desto lägre blir tröskeln för att agera. Du blir starkare och påverkar arbetsmiljön så att det blir ett öppnare klimat. Det gäller att kunna hantera sina rädslor. Ett sätt är att gradvis och försiktigt närma sig problemet.
– Som att klättra upp för en stege, pinne för pinne. Tills man känner att man klarar av det. Drar du dig för att framföra dina åsikter på ett möte börjar du inte med en jätteförsamling, utan i mindre skala, exempelvis vid matbordet och sedan fortsätter du med att ta upp en liten sak på ett möte.

En annan metod är att snabbt försöka uthärda rädslorna.
– Förbered dig mentalt och skriftligt. Sedan tar du det allra svåraste samtalet och bara härdar ut. När du väl har gjort det kommer de mindre sakerna att bli lättare. Fredric Bohm är en anhängare av det han kallar 30-sekundersstrategin.
– Folk ska veta inom en halv minut vad jag tycker och vill få ut av ett samtal. Jag tycker det är obehagligt att konfrontera andra, så jag måste hitta en teknik som inte gör det möjligt för mig att skjuta upp det. Ta alltid det värsta först. När människor väl får information om vad jag tycker kan de börja bearbeta det och diskutera sakfrågorna. Chansen att samtalet slutar bra är betydligt större. Finns det inte en risk att man uppfattas som en riktig buffel?
– Det beror mer på vilket ordval man använder. Taktiken är att börja med att berätta vad du har för långsiktigt mål med att ta upp ett problem. Jag gör det för att jag bryr mig, jag vill förbättra situationen. Erkänn att du tycker det är läskigt att behöva framföra kritiken. Personer kan bli arga, men det är svårt att vara arg i längden på någon som man upplever gör sitt bästa. Ingen vill bli känd som en gnällspik och ständig nejsägare, som klagar för mycket. Det gäller att välja sina strider.
– Var inte den där griniga typen som bara dyker upp när det är problem. Är du det så kommer folk att sluta lyssna. En positiv person möts med respekt när kritiken kommer. Folk vet att du inte gör det bara för att gnälla, utan för att du bryr dig.

Tar man tag i motsättningar tidigt, blir de inte lika allvarliga. Rädsla för konflikt skapar en konflikt.
– Ju snabbare du agerar desto mindre åtgärder krävs och desto större framgångsprocent har du. Drar du ut på det blir det än värre. Fredric Bohm berättar om en svår schism i ett företag där han hade uppdrag att arbeta med etik och värderingar
– Sverigechefen i koncernen var sexistisk och hade ett otrevligt sätt. Det blev stora problem med medarbetarna. Jag fick i uppdrag av huvudkontoret att prata med honom. Han bad mig dra åt helvete. Jag sa: jag kan förstå det, men ring din chef och fråga om det är du eller jag som bestämmer. Säger han att det är jag, har du två alternativ: antingen kommer du till jobbet med en ny attityd, eller så har du med dig en packlåda för att ta med dina grejer.

Det var ett jobbigt samtal, extremt konfrontativt. Men det var det enda som återstod, konstaterar han.
– Man kan bara ha en diskussion med människor som är villiga att diskutera. Vad är det för mening att säga ifrån om personen aldrig vill lyssna. I det här fallet återkom chefen och var beredd att prata om problemen. Trots att konflikthantering är något som Fredric Bohm arbetar med känner han alltid ett visst obehag i sådana situationer.
– Pulsen går upp. Det tror jag inte går att undvika. Hur ska det annars se ut om vi aldrig kände något obehag inför konflikter? Man måste inte alltid säga ifrån, ibland är det bara att bita ihop. I nio fall av tio kan man leva med andra människors nycker. Men den tionde gången gäller det att säga ifrån och det är bra för självkänslan att göra det, menar han.
– Varje gång du sätter ner foten växer ditt självförtroende. I längden mår du bättre av att säga ifrån.

Hans Lundgren

 5 Råd för att säga ifrån

1. Se till att i de flesta fall lyfta fram det positiva. Då ligger du så mycket bättre till när du ska ta upp något negativt. Ingen kan kalla dig gnällspik.
2. När du väl sätter dig ner för att säga ifrån: börja berätta om dina långsiktiga mål,
”jag vill att det ska bli bra”, och gå sedan direkt på sakfrågan.
3. Var medveten om att det blir jobbigt.
Att den du kritiserar inte blir glad får du ta.
4. Säg ifrån i tid innan problemet växer för stort. Ju snabbare desto smärtfriare blir det.
5. Använd 30-sekundersstrategin. ”Riv plåstret” och gå vidare.
källa: Fredric Bohm

MÅNGA HÅLLER TYST
Enligt en undersökning från tidningen Vision är det bara var tredje anställd som vågar framföra kritik internt på arbetsplatsen. Var femte upplever att de har straffats när de sagt ifrån. Enligt LinkedIn gör två av tre vad vad chefen säger utan att ifrågasätta.