Debatt: Dömd För Hot Mot Lärare

En förälder var missnöjd med att en lärare tillkallat rektor sedan en stökig elev vägrat lämna klassrummet. Föräldern mejlade och hotade läraren med våld. Hon blev åtalad, och har nu dömts för hot mot tjänsteman. Hovrätten slår fast att lärare har befogenhet att upprätthålla ordning i klassrummet, och att det då handlar om myndighetsutövning. Domen vållade debatt. Här är några kommentarer på Du&jobbets Facebook-sida.

OACCEPTABELT
”Är övertygad om att lärarnas ställning behöver stärkas. Hot är aldrig acceptabelt. Varken från elever eller föräldrar. Undrar så vad föräldrarna tänker att de är för förebilder med ett sådant agerande.”
Ingela Tunel

BRA MED TYDLIG DOM
”Bra att det tydliggörs att lärare agerar myndighet och har sådana befogenheter.”
Annelie Mattson-Djos

FINNS ANDRA METODER
”Är det inte bättre att lärare får förutsättningar att anpassa undervisningen så att ingen elev behöver skickas ut? Och varför ska rättsväsendet behöva ödsla sina resurser på sånt som skolan borde klara av själv.”
Sofia Wikman

BÄTTRE UPPFOSTRA BARNET
”Det bästa hade varit om föräldrarna till barnet tog ansvar för att uppfostra sina barn, så att de inte måste skickas ut i korridoren.”
Nina Bark

Följ debatten på duochjobbet.se,
på Facebook: facebook/com/