Byggnads slipper skadestånd för ifrågasatt blockad

Facket handlade i strid med Europakonventionen, men agerandet var inte så otillbörligt att skadestånd ska utdömas.

2006 inledde Byggnads en blockad mot företaget HGS i syfte att få till stånd ett kollektivavtal. Företaget vägrade dock att betala de granskningsavgifter som ska betala fackets lönekontroll.

I februari 2007 underkände Europadomstolen systemet med granskningsavgifter i ett annat mål. I april samma år tecknades ett nytt kollektivavtal för byggbranschen, nu utan granskningsavgifter. HGS slöt nu ett hängavtal men gick kort senare i konkurs. Ägaren fortsatte kräva skadestånd av Byggnads, eftersom facket fortsatt sin blockad även efter domen i Europadomstolen. Tvisten har pågått i många år, men nu slår Svea hovrätt fast att Byggnads slipper att betala skadestånd. Visserligen innebar blockaden en kränkning av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR). Men kränkningen kunde inte ses som ”kvalificerat otillbörlig”, vilket krävs för att skadestånd ska utdömas.

Hovrätten konstaterar att även stridsåtgärden innebar utövande av en rättighet. Därför handlar tvisten om två rättigheter som ska vägas mot varandra. Rättsläget var inte klarlagt när blockaden inleddes, konstaterar hovrätten som anser att Byggnads handlande ligger långt från skadeståndsansvar. (Svea hovrätt, mål T-315- 18)

Jonas Fogelqvist