Byggarbetare överbevisad om stöld på jobbet

Ett trovärdigt vittnesmål gjorde att byggnadsarbetare kunde avskedas.

En byggnadsarbetare avskedades sedan han enligt arbetsgivaren vid flera tillfällen stulit verktyg och byggmaterial från arbetsplatsen. Den anställde förnekade gärningarna. Tingsrätten ogiltigförklarade avskedet med hänvisning till att det inte var ställt bortom rimligt tvivel att mannen begått stölderna.

Bolaget överklagade till Arbetsdomstolen (AD) som nu ändrar tingsrättens dom och godkänner avskedet. Den springande punkten blev hur ett vittnesmål skulle bedömas. En av stölderna syntes på film från en övervakningskamera. Filmen har visserligen försvunnit av okänd anledning, men såväl chefen som en tidigare anställd hann se den och pekade ut den anställde.

Den f d anställde sade i förhör att han bara såg 75 procent av ansiktet men att han var 100 procent säker på utpekandet. Detta tolkades felaktigt av tingsrätten som att han bara var 75 procent säker. AD menar att vittnesmålet styrker misstankarna och anser att det fanns saklig grund för avsked. (AD nr 35/19)

Jonas Fogelqvist