ARBETSFÖRMEDLINGEN SKA FÖRBEREDA MATCHNINGSTJÄNSTER

AF Regeringen gav i juli Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla och förbereda matchningstjänster. Syftet är att sådana tjänster ska kunna prövas under 2020 för att lärdomar ska kunna dras inför reformeringen av Arbetsförmedlingen 2021. Matchningen ska utföras av fristående aktörer. Inriktningen ska vara att ersättningen till dessa blir resultatbaserad. Samtidigt ska ersättningen bli högre när målgruppen står längre från arbetsmarknaden. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) ska följa upp och analysera verksamheten.