ANSES INTE KLARA MER ÄN HALVTID

DOM En kvinna sjukskrevs för fibromyalgi, knäledsartros, fotledsartros och stressreaktion. Efter 180 dagars sjukskrivning drogs sjukpenningen in, eftersom Försäkringskassan ansåg att det finns normalt förekommande arbeten hon skulle klara av. Kammarrätten menar dock nu med stöd av läkarintyg att hon ska ha rätt till halv sjukpenning. Det är svårt att föreställa sig arbeten hon skulle klara av i normal arbetstakt när den tidsmässiga omfattningen överstiger halvtid. (Kammarrätten i Jönköping 1208-1209-18)