Alla ska ha rätt till ledigt på långfredagen

I Österrike är det bara medlemmar i vissa kristna kyrkor som får betald ledighet på långfredagen. Diskriminering, säger EU-domstolen.

En arbetstagare i Österrike stämde sin arbetsgivare för att han inte fick helgtillägg på långfredagen. Anledningen var att han inte tillhörde någon av de kristna kyrkor, vars medlemmar enligt österrikisk lag har rätt till betald ledighet denna dag.

Fallet hamnade hos Högsta domstolen i Österrike. Denna begärde förhandsavgörande från EU-domstolen, som nu slår fast att de österrikiska reglerna utgör särbehandling grundad på religion och är direkt diskriminerande. Några undantag kan inte godkännas.

I väntan på lagändring ska domstolar i Österrike bortse från den nationella lagen och behandla alla arbetstagare på samma sätt. Arbetstagaren som stämde sin arbetsgivare ska få sitt helgtillägg. (EU-domstolen C-193/17)

Jonas Fogelqvist