Skyddsombud fick behålla jobbet efter strejkhot

Konflikten rör Pågatågen i Skåne. På bilden syns stationen i Malmö.

Tågoperatören Arriva ville göra sig av med huvudskyddsombudet Ola Brunnström. Men stöd från kollegor och hot om vild strejk fick företaget att ta tillbaka sitt beslut. ”Hade jag inte haft detta stöd hade jag stått på Arbetsförmedlingen i dag”, säger han.

Relationen mellan Arriva som kör Pågatågen i Skåne och Sekofacket har varit frostig länge. Du&jobbet har tidigare skrivit om kampen för kisspauser och under hösten har facket kritiserat ett förslag om att personalen ska gå ner i arbetstid, så kallad hyvling. Ofta är det huvudskyddsombudet Ola Brunnström som stått i centrum och framfört kritiken. I höstas skrev han också ett mejl till Sekos medlemmar där det bland annat stod: ”Var inte rädd för cheferna. De ska vara rädda för oss.”

Den formuleringen var ett av skälen till att Arriva ville göra sig av med Ola Brunnström och erbjöd honom 24 månadslöner om han lämnade sin anställning frivilligt, vilket han vägrade. För några dagar sedan var Ola Brunnström på nytt kallad till ett möte med arbetsgivarna.

I samband med det mötet hade ett 100-tal kollegor till Ola Brunnström hotat med att gå ut i vild strejk om deras huvudskyddsombud sades upp. Många av dessa hade också samlats utanför Arrivas kontor för att visa sitt stöd för Ola Brunnströ

Ola Brunnström.

Under detta andra möte med Arriva tog dock arbetsgivarna bort hotet om uppsägning och Ola Brunnström får behålla sitt arbete som tågförare. Den dramatiska konflikten har fått mycket medial uppmärksamhet.

– Det har varit turbulent så jag är framförallt trött. Men jag är väldigt glad för stödet jag fått från arbetskamrater, övriga samhället och mitt fackförbund, säger han.

Konflikten har pekat på en svag punkt i lagen om anställningsskydd, menar Ola Brunnström.

– Det är skrämmande enkelt att göra sig av med förtroendevalda. Lagen lämnar fullt utrymme att köpa ut vem som helst. Jag har tur som har stöd, men många har inte det stödet. Det är många som blivit uppsagda på det här sättet, och många som kommer att bli det i framtiden också.

Ola Brunnström syftar på §39 i lagen om anställningsskydd. Paragrafen säger att en arbetsgivare kan köpa ut en anställd även om Arbetsdomstolen har ogiltigförklarat en uppsägning. Den anställde får då lämna sin tjänst och får skadestånd efter en viss schablon (se mer i faktarutan).

Kommer du att fortsätta som huvudskyddsombud och fackligt ombud efter det som har hänt?

– Just nu är jag trött av allt som hänt. Men vår klubb är starkare än någonsin, och nu har vi kommit ut på andra sidan. Jag ser en vacker framtid framför oss.

Tvisten har väckt starka känslor. Mycket ilska har riktats mot tågbolaget.

– Den ton som varit på sociala medier mot företaget och framförallt mot enskilda medarbetare är fullständigt orimlig, säger Christer Ekelund, kommunikationschef för Arriva, till SVT.

Ekelund säger också att han inte vill kommentera fallet med Ola Brunnström, det är ett internt personalärende, menar han.

//OSCAR MAGNUSSON

Vill du bli bättre i ditt uppdrag som skyddsombud? Här är en kurs för dig.

FAKTA/§ 39 i Las.
”Om en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom, varigenom en domstol har ogiltigförklarat en uppsägning eller ett avskedande eller har förklarat att en tidsbegränsad anställning skall gälla tills vidare, skall anställningsförhållandet anses som upplöst.” Arbetsgivaren ska betala skadestånd för sin vägran enligt följande mall.
– 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid.
– 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid.
– 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.
Om anställningstiden är kort får skadeståndet inte motsvara fler månadslöner än antalet arbetade månader.
Källa: Lagen.nu