Regeringen vill ha mer branschkunniga inspektörer

Foto: Mia Åkerström

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att redogöra för hur de säkerställer att myndighetens inspektörer har tillräcklig branschkunskap.

Detta är ett led i arbetet med att minska dödsolyckor i arbetslivet. Behovet av branschkunskap har tidigare lyfts fram under möten mellan dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, myndigheter och arbetsmarknadsparter från olycksdrabbade branscher. Flera arbetsgivarorganisationer har varit öppet kritiska och menar att Arbetsmiljöverket har alldeles för dålig kunskap inom vissa branscher, exempelvis branschorganisationen Gröna Arbetsgivare.

Regeringen har nu tagit till sig av när det gäller önskemålen om större branschkunskap. Vårens möte har satt spår.

– Utifrån det mötet vill vi från regeringens sida ge ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att fokusera på det här och återkomma med hur man säkerställer att inspektörerna har tillräcklig branschkunskap, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till tidningen Arbetet.

Under senare år har Arbetsmiljöverket kunnat anställa fler inspektörer. Innan dess var det dock ett antal år med besparingar vilket innebar färre inspektörer. Det var i samband med dessa nedskärningar som det skedde en omsvängning mot att inspektörerna i högre grad skulle bli generalister, inte branschspecialister.

Regeringen har nu gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att utreda hur man skulle kunna öka branschkunskapen bland inspektörerna.

Senast den 30 april 2020 ska uppdraget redovisas.

//DU&JOBBET