Äldreomsorgens personal i fokus i höstbudgeten

Coronapandemin har visat behovet av mer utbildning inom äldreomsorgen.

I den nya budgeten är många satsningar riktade mot personal inom äldreomsorgen. Särskilda satsningar finns både på språkkunskaper och vidareutbildning.

Regeringens budget offentliggörs i sin helhet nästa vecka men många satsningar är redan nu presenterade. En sådan gäller språk i äldreomsorgen där regeringen satsar 31 miljoner per år 2021 och 2022 för att förbättra yrkessvenskan för undersköterskor och vårdbiträden. Pengarna kan gå både till befintliga och nya satsningar, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

En undersökning med 826 skyddsombud inom äldreomsorgen som fackförbundet Kommunal gjorde förra året visade att 73 procent av skyddsombuden tyckte att språkproblem ledde till risker för brukare och patienter. 62 procent ansåg att arbetsmiljön påverkades negativt av språkproblemen. Läs mer om den undersökningen här.

Pengarna för språksatsningar är dock relativt blygsamma. Slår man ut det på landets 290 kommuner handlar det om drygt 200 000 kronor per kommun.

Men det finns också större satsningar på äldreomsorgen i budgeten. Kommunerna kommer att få fyra miljarder extra i statsbidrag för att stärka just äldreomsorgen. Även det så kallade äldreomsorgslyftet – en satsning för att omsorgspersonal ska vidareutbilda sig på arbetstid – får mer pengar. Tidigare har man annonserat att 2,2 miljarder ska betalas ut för detta ändamål under 2020 och 2021. I höstbudgeten skjuter man till ytterligare 1,7 miljarder till den satsningen.

//OSCAR MAGNUSSON