Arbetsmiljöverket är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. De ansvarar för att ta fram regler för hur en bra arbetsmiljö ska vara. Deras mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, det vill säga både när det gäller fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.
Oftast finns regler som stämmer med de regler som finns i andra EU-länder. Om man följer reglerna ska alla kunna arbeta utan att bli sjuka eller skadade på jobbet.
Arbetsmiljöverket har inspektörer som besöker arbetsplatser för att kontrollera att reglerna följs. Dessutom producerar Arbetsmiljöverket information som förklarar vad de olika reglerna betyder.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskriver regler vad som gäller för olika jobb.