I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. I arbetsmiljölagen står det viktigaste om arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen har funnits sedan den 1 juli 1978. Arbetsmiljöverkets föreskrifter beskriver regler vad som gäller för olika jobb.
Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:
• tekniska
• fysiska
• arbetsorganisatoriska
• sociala
• arbetets innehåll