Arbetsmiljö är ett begrepp som sammanfattar förhållandena på en arbetsplats. Det kan vara fysiska, psykiska och sociala förhållanden. Arbetsmiljö är allt som kan påverka dina egna och dina arbetskamraters fysiska och psykiska hälsa.
Det kan vara fysiska faktorer på arbetsplatsen: att lyfta för tungt, att utsättas för buller, kemikalier, dålig luft eller ljus. Det kan också vara att sitta för länge framför datorn och få besvär av det.
Men arbetsmiljön omfattar också själva arbetsorganisationen. Det kan vara den som gör att dina arbetskamrater har det stressigt, eller att någon blir mobbad på arbetsplatsen. Arbetsmiljö kan också vara sociala förhållanden. Att få tillfälle till utveckling, lära sig nytt, få nya kunskaper och ha ett arbete med innehåll som man trivs med.
Arbetsmiljön regleras genom bestämmelser i arbetsmiljölagen. Det är den viktigaste lagen som reglerar arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser för arbetsmiljön och anger allmänna krav. Arbetsmiljölagen kompletteras med föreskrifter från Arbetsmiljöverket.