Den vanligaste definitionen av begreppet arbetsklimat är upplevd arbetsmiljö. Ett gott arbetsklimat är viktigt för att människorna som arbetar i ett företag ska trivas, vilket skapar förutsättningar för att företagets verksamhet ska fungera bra.
Ett gott arbetsklimat på en arbetsplats leder ofta till ökad närvaro, kvaliteten på det personalen utför förbättras, människorna trivs bättre med arbetet och det ger därmed en ökad effektivitet.
För att skapa ett gott arbetsklimat krävs en dialog och samarbete mellan ledningen och de anställda i organisationen. Tydlig information är också viktigt för kunna skapa ett bra arbetsklimat i en företag eller organisation.
Ett dåligt arbetsklimat kan leda till vantrivsel, stress och ökad sjukfrånvaro. För ett gott arbetsklimat krävs också trygg personal, som känner att de vågar kritisera och säga ifrån. De anställda måste också känna att de blir bemötta med respekt av chefer och arbetsledningen.
Att känna att man kan påverka sin arbetssituation är en annan viktig faktor för att skapa ett bra arbetsklimat. Det samma gäller om man känner att man kan få en personlig utveckling i jobbet.
Det finns flera undersökningar som visar ett bra arbetsklimat, med nöjda medarbetare, ger ett bättre ekonomiskt resultat. Studier har visat att ett företags lönsamhet kan öka 20 procent om arbetsklimatet är gott, där personalen har en positiv inställning till företaget och ledningen.