De som stannar i yrket blir äldre

De som finns kvar i sitt yrke mellan 48 och 58 år har i snitt större chans att få fylla 80 år än de som bytt under perioden. Detta gäller särskilt LO-anställda, enligt en ny SCB-undersökning. Men i drygt var fjärde yrke blir ”bytarna” äldre, t ex utbildare.