Tjänstemän allt sjukare

Antalet långa sjukskrivningar har ökat bland privata tjänstemän i samtliga branscher sedan 2008. Kvinnliga tjänstemän är nu sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken.

Våld mot polis vanlig olycka

Poliser är en utsatt grupp vad gäller risker för allvarliga olyckor på jobbet. Det gäller både män och kvinnor i yrket. Allra vanligast är olyckor inom industri och hantverk. Se risken i ditt yrke.

Överdrifter om sjuktalen

Den stigande sjukfrånvaron oroar politiker och debattörer. Men granskning av statistiken som Du&jobbet har gjort visar att sjuktalen och ohälsotalen fortfarande är historiskt låga. Den ökning av sjuktalen som vi ändå ser är kopplad till vissa yrken och vissa arbetsplatser.

Misslyckad satsning på rehab

De stora satsningar som genomförts för att få personer med psykiska besvär att komma tillbaka till jobbet har misslyckats. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning av rehabiliteringsgarantin.