Facken vill ha mer pengar till regionala skyddsombud

Statens bidrag till de regionala skyddsombuden motsvarar 1 promille av samhällets kostnader för arbetsmiljöproblem. LO, TCO och Saco kräver nu ökade anslag av regeringen.

De regionala skyddsombuden spelar en viktig roll för arbetsmiljön på små arbetsplatser. Det konstaterar forskare från Högskolan Dalarna i en rapport, gjord på uppdrag av LO, TCO och Saco.

Hälften hade brister i arbetsmiljön

Över hälften av 1 300 arbetsplatser som Arbetsmiljöverket inspekterat som ett led i Europeiska Arbetsmiljöveckan fick anmärkningar. Sämst var företagen med mest risker.

Alltför många företag saknar ett fungerande arbetsmiljöarbete …