Hejda konflikter tidigt!

Att förebygga konflikter sparar både tid, pengar och lidande. Ta del av organisationspsykologen Patrik Nyströms råd för att skapa ett gott och positivt gruppklimat som inte blir en grogrund för konflikter.

Skvaller tar kraft

Chefer har en viktig roll när det gäller att begränsa skvallrandet på jobbet. En undersökning Du&jobbet gjort visar att vi bl a skvallrar för att lätta på trycket.