Fler jobbar till 65 år

Äldres arbetskraftsdeltagande har vänt uppåt i statistiken enligt en färsk rapport. Åtstramningar i möjligheten till förtidspension tros vara orsaken.

När vd går före

Politikerna vill att vi ska jobba längre, eftersom vi bl a lever längre. Då återstår en bit när de som tidigast tar ut pension är: högutbildade män. Vd toppar listan.

Högutbildade män tar ut pensionen tidigast

Allt fler äldre arbetstagare tar ut pension i förtid. Men inte i första hand personer med fysiskt tunga jobb utan framför allt verkschefer och högutbildade män. Det visar en undersökning som Du&jobbet redovisar i det kommande numret.