Möjligt ställa sociala krav i upphandling

Det är både tillåtet och önskvärt att ställa krav på sociala hänsyn, till exempel lika rättigheter och möjligheter, i upphandlingar. Det menade bland annat regeringens utredare Anders Wijkman på ett Almedalsseminarium. Seminariet ”Upphandling eller nerköp?” hölls av Europeiska socialfondens temagrupper…