Så får ni äkta trivsel på jobbet

– Det allra viktigaste chefen kan göra för att skapa trivsel är att se till att medarbetarna upplever tillit på jobbet, säger psykologen Patrik Nyström, som ägnat sig mycket åt frågor om psykosocial arbetsmiljö.

Nyckfull chef värre än elak

Tycker du chefen är en hopplös idiot? Det behöver inte vara så farligt, huvudsaken är att hen är konsekvent. Det är bättre än att chefen velar och är hygglig ena stunden och elak den andra.

När tryggheten spricker

För det mesta är väl jobbet sig likt: en vardag som lunkar på. Men plötsligt inträffar det oväntade, som ingen är beredd på. För att kunna hantera krisen krävs tydlighet och att vardagen fungerar, menar psykologen Magnus Brolin.