Här finns utlandsfödda

Apotekare är akademikeryrket med högst andel utlandsfödda – var tredje anställd eller 33,8 procent. På andra plats kommer läkare. I botten ligger flygledare och poliser med 2,4 respektive 3,1 procent utlandsfödda.