Här är regeringens förslag för arbetsmarknaden

Satsningar på yrkesutbildning och insatser för nyanlända är ett par områden som regeringen prioriterar för att få ner arbetslösheten. Det framgår av budgetpropositionen för 2017, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.