Var 4:e på jobbet är utrikesfödd 2035

Den demografiska utvecklingen i Sverige påverkas av migrationen. Att många som invandrar är i yrkesverksam ålder samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar gör att andelen utrikes födda i arbetslivet beräknas öka kraftigt framöver.