Mycket regelfusk i utsatta branscher

Var fjärde arbetsgivare inom bygg- och transportsektorn upplever att det är svårt att överleva om man inte fuskar med skatter eller arbetsmiljöregler. Störst tycks fusket vara bland de mindre företagen.

Deltid räcker inte

Den som är utan heltidsjobb har ofta svårt att få pengarna att räcka och följderna sträcker sig in i framtiden: pensionen blir lägre och livet osäkrare. Därför har den så kallade hyvlingsdomen väckt uppseende. Deltidsjobb är framför allt en kvinnofråga….

Skiftjobb skadar hjärtat

Män som arbetar skift har större risk att dö i hjärtinfarkt än män som arbetar dagtid. Skiftjobb förstärker också riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar.