Trötthet vanligaste arbetsorsakade besvär

Av Sveriges drygt fem miljoner sysselsatta hade nära tre av tio, 28 procent, besvär till följd av arbetet under den senaste 12-månadersperioden. Kvinnor i högre grad än män. Det framgår av den nya rapporten Arbetsorsakade besvär 2018.

En dag för arbetsmiljön

Varje dag kommer 865 000 personer över hela världen att skadas eller avlida när de arbetar. Det uppmärksammas av Världsdagen för säkerhet och hälsa på jobbet.