Enkla jobb, ökar eller minskar de?

Behövs fler enkla jobb? Hur ska de i så fall skapas och kommer de att räcka? Mycket tyder på att andelen arbete som inte kräver mer än grundskolekompetens faktiskt ökar. Samtidigt ökar arbetslösheten bland lågutbildade.

Fler nyanlända måste sätta sig i skolbänken

GRANSKNING Det tar i genomsnitt åtta år innan hälften av de nyanlända flyktingarna får någon typ av arbete. Vad kan göras för att korta tiderna tills nyanlända kan försörja sig själva? En sak är klar: Vuxna behöver gå i skolan i helt ny omfattning.

Här är regeringens förslag för arbetsmarknaden

Satsningar på yrkesutbildning och insatser för nyanlända är ett par områden som regeringen prioriterar för att få ner arbetslösheten. Det framgår av budgetpropositionen för 2017, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.