2. Förebygg genom att vara aktiv!

AVSNITT 2: RÄTT ATT DELTA I PLANERING Din viktigaste uppgift som skyddsombud är att medverka till att förebygga arbetsskador. Ett bra sätt att förebygga dessa är att vara aktiv då arbetsgivaren planerar förändringar. Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att delta…

3. Rättigheter och utbildning

AVSNITT 3: SKYDDSOMBUD HAR RÄTT TILL UTBILDNING Varje skyddsombud har rätt till den utbildning som erfordras enligt 6 kap 4§ arbetsmiljölagen (www.av.se). Enligt lagen är det arbetsgivaren och arbetstagarna som i samverkan skall diskutera vilken utbildning som skyddsombudet behöver. Syftet…