3. Rättigheter och utbildning

AVSNITT 3: SKYDDSOMBUD HAR RÄTT TILL UTBILDNING Varje skyddsombud har rätt till den utbildning som erfordras enligt 6 kap 4§ arbetsmiljölagen (www.av.se). Enligt lagen är det arbetsgivaren och arbetstagarna som i samverkan skall diskutera vilken utbildning som skyddsombudet behöver. Syftet…

5. Använd AML och föreskrifterna

AVSNITT 5: SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM) Varje arbetsgivare är skyldig att systematiskt planera, genomföra och kontrollera verksamheten så att den uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Reglerna om SAM finns både i arbetsmiljölagen (3 kap 2a§) och i föreskrifter (ASF 2001:1…