Verksamhetens webbplatser:

Sidorna för skyddsombud

Företag straffas för anställdas regelbrott

Byggnadsarbetarna lät bli att montera upp fallskyddet – mot företagets instruktioner. Trots det döms arbetsgivaren, byggbolaget Skanska, att betala 200 000 i sanktionsavgift.

Skyddsombuden behöver stöttning

Stötta skyddsombuden i deras viktiga uppdrag. Det är uppmaningen från de fackliga organisationerna med anledning av skyddsombudens årliga dag.

Hantera IT-panik!

Krånglande IT-system skapar lätt teknikpanik och kan stressa de flesta. Den digitala arbetsmiljön har därför blivit allt viktigare att hantera för landets skyddsombud.

”Jag vill slåss för schyst arbetsmiljö”

Skyddsombuden har en hög medelålder och det är svårt att få unga att på sig uppdraget. Elektrikerförbundet satsar på att utbilda mentorer som ska stötta ombuden och göra det lättare att rekrytera nya.

Högre krav på ombud

Småföretagen blir allt fler i takt med privatiseringen. Det ställer högre krav på landets regionala skyddsombud som övervakar mindre arbetsplatser utan eget arbetsmiljöarbete.

Utse ombud på rätt sätt

Det mest röriga inom skyddsombudsrätten är valet av skyddsombud, tycker Maria Steinberg, jur dr i arbetsmiljörätt. Läs om viktiga aspekter att tänka på!