Verksamhetens webbplatser:

Sidorna för skyddsombud

”Arbetslivsforskningen är för individcentrerad”

Dagens arbetslivsforskning utgår för mycket från managementmodeller och perspektiv kring individens hälsa. Istället skulle man behöva titta på arbetets kvalitet och de arbetandes inflytande, menar forskaren Åke Sandberg.

Arbetarkvinnor har fått sämre arbetsmiljö

För kvinnor i arbetaryrken har många arbetsmiljöfrågor gått bakåt de senaste 25 åren. Det påvisar LO-rapporten Bättre och bättre dag för dag? Stressen och exponeringen för kemikalier har ökat, inflytande och egenkontroll har minskat.

Fler arbetstagare blir sjuka av vibrationer

Vibrationsskador ökar och är nu den vanligaste arbetssjukdomen. Långvarig exponering för arbete med vibrerande verktyg i alltmer specialiserat arbete är en orsak.

Byggolyckor ökade med tio procent i somras

Jämfört med förra året rapporterades 10% fler allvarliga arbetsplatsolyckor på byggsajter under sommarmånaderna. Ökad stress, den extrema värmen och slarv med fallskydd kan vara en del av förklaringen.

Hela företaget lär sig hjärt- och lungräddning

Utbildning i hjärt- och lungräddning var ett uppskattat inslag på Nexan-fabrikens arbetsmiljödag med temat ”Safety starts with me”. Säkerhet och arbetsmiljö ses som nyckelfaktorer för att attrahera och behålla medarbetare.

Fyra döda på jobbet den senaste veckan

Fyra arbetsplatsolyckor med dödlig utgång inträffade under förra veckan. Två var trafikolyckor, en inträffade på ett bygge och en på ett jordbruk.