Verksamhetens webbplatser:

Sidorna för skyddsombud

Här är yrkena som rest sig mot övergreppen

Nu kommer vittnesmålen om sexuella trakasserier från bransch efter bransch och DO ska göra en större granskning. Här är en sammanställning över alla upprop – så här långt.

Mer resurser men allt färre inspektioner

En arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket gör i snitt avsevärt färre inspektioner i dag jämfört med fem år tidigare. Det visar nya uppgifter som Du&jobbet tagit fram.

Digitala skyddsronder på frammarsch

Alldeles för ofta glöms den digitala arbetsmiljön bort, menar flera fackförbund. Men IT-skyddsronderna blir långsamt fler.

Brister på restauranger – butiker får lovord

Handeln har förbättrat sig men inom restaurangbranschen är det stora brister. Det visar en granskning av det förebyggande arbetsmiljöarbetet i ett antal branscher med många unga anställda.

”Vi måste tänka nytt om skyddsombuden”

Släpp skyddsombudens koppling till facken och ersätt de regionala skyddsombuden med oberoende arbetsmiljörådgivare. Svenskt Näringsliv anser att vi måste tänka nytt i arbetsmiljöarbetet.

Strid om lägre gränser för farligt damm

Ska riktvärdena för halterna av kvartsdamm på arbetsplatser sänkas? Trots att experterna är eniga om att en sänkning skulle rädda liv tvekar Arbetsmiljöverket.

Bildelar-ONLINE.Se