Verksamhetens webbplatser:

Sidorna för skyddsombud

Strid om lägre gränser för farligt damm

Ska riktvärdena för halterna av kvartsdamm på arbetsplatser sänkas? Trots att experterna är eniga om att en sänkning skulle rädda liv tvekar Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket vill förenkla reglerna

Arbetsmiljöverket ser just nu över sina föreskrifter om arbetsmiljön, erfar Du&jobbet. Planerna går ut på att slå samman dagens regler till ett litet antal övergripande föreskrifter.

Företag straffas för anställdas regelbrott

Byggnadsarbetarna lät bli att montera upp fallskyddet – mot företagets instruktioner. Trots det döms arbetsgivaren, byggbolaget Skanska, att betala 200 000 i sanktionsavgift.

Skyddsombuden behöver stöttning

Stötta skyddsombuden i deras viktiga uppdrag. Det är uppmaningen från de fackliga organisationerna med anledning av skyddsombudens årliga dag.

Hantera IT-panik!

Krånglande IT-system skapar lätt teknikpanik och kan stressa de flesta. Den digitala arbetsmiljön har därför blivit allt viktigare att hantera för landets skyddsombud.

”Jag vill slåss för schyst arbetsmiljö”

Skyddsombuden har en hög medelålder och det är svårt att få unga att på sig uppdraget. Elektrikerförbundet satsar på att utbilda mentorer som ska stötta ombuden och göra det lättare att rekrytera nya.

Bildelar-ONLINE.Se