Jobbstress väntas skörda flest liv

Tusentals personer dör varje år i förtid till följd av arbetsrelaterade sjukdomar. Men medan dödsfall som beror på buller, passiv rökning och asbest minskar, ökar dödsfallen som kan kopplas till stress. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.