Verksamhetens webbplatser:

Om tidningen

Du&jobbet är Sveriges största prenumererade tidning om arbetsmiljö och vi har sedan 1913 samarbetat med alla goda krafter inom arbetslivet och drivit på för ett säkert och utvecklande arbetsliv i Sverige.

Vi är en oberoende tidning om arbetslivet som riktar sig till alla som vill göra arbetslivet bättre: skyddsombud, arbetsmiljöansvariga, chefer, ledare, HR personal och fackliga representanter mfl.

Vårt mål är att vara ett redskap för arbetsplatsen och inspirera till friska jobb där människor trivs och utvecklas. I papperstidningen får du inspiration och konkreta råd, du får läsa det senaste om arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering, risker, lärande, nya produkter och får koll på vad lagen kräver.

I vår webbtidning duochjobbet.se får du färska nyheter, praktiska tips och råd. Här kan du söka i vårt artikelarkiv och fråga våra experter om sådant som rör arbetsliv, arbetsrätt, hälsa och relationer. Du kan även gå våra unika webbaserade serier och skolor: Skyddsombudsskolan, Hälsoskolan, Rehabskolan och Arbetsrättskolan samt vara med i Arbetsmiljöpanelen.

Du kan också snabbt och enkelt hitta det du söker inom olika verksamhetsområden i Kursguiden, Hälsoaktörer och Produkt & tjänsteguiden.

De senaste arbetsmiljönyheterna får du alltid löpande i vårt nyhetsbrev.

Fakta

Du&jobbet kommer ut med sju nummer per år och beräknas nå ca 28 500 läsare. Tidningen är Sveriges största prenumererade tidning om arbetsmiljö med en upplaga på 14 200 exemplar, varav 11 400 är TS-upplaga (TS 2014).

Vår webbplats duochjobbet.se har drygt 15 000 unika besökare varje månad och våra digitala nyhetsbrev har omkring 11 000 mottagare.

Historia och ägare
Tidningen kom ut första gången 1913 under namnet Arbetarskyddet. 1970 bytte tidningen namn till Arbetsmiljö, och 1999 blev den Du&jobbet.

Du&jobbet ägs av Metodicum.

Föreningen för Arbetarskydd bildades 1905 av yrkesinspektören Thorvald Fürst ihop med framstegsvänliga kretsar – bl a prins Eugén – för att främja ett säkert arbetsliv. Det gjorde man bl a genom att ge ut en tidning (nuvarande Du&jobbet) och ordna utställningar av skyddsutrustning.

Så småningom engagerade sig arbetsmarknadens parter och myndigheter allt mer i föreningen och dess styrelse. Idag har nätverket över 200 medlemmar som representerar företag och organisationer. Föreningen övergick i bolagsform 2006 då styrelsen överlät verksamheten till personal, vd och ett fåtal externa parter.

Mer information om Arbetsmiljöforum www.arbetsmiljoforum.se