Kontakta oss för alla ärenden som rör din prenumeration som adressändring, anmäla utebliven eller skadad tidning, status på din prenumeration, nyteckning eller avslutning.
E-post:
prenumeration@duochjobbet.se
Telefon:
0586-421 03, telefontid: mån-fred 8-12
Postadress:
Prenumerationstjänst, Metodicum
Gärdesvägen 10
693 32 Degerfors
Du är alltid välkommen att kontakta oss oavsett stort eller litet ärende. Om du har en aktiv prenumeration ber vi dig att ange ditt kundnummer när du kontaktar oss. Detta hittar du på baksidan av papperstidningen.

Annonsera

Kontakta vår försäljningsavdelning för framgångsrik marknadsföring i digitala medier! Som privatkund eller företag har du många möjligheter till effektiv annonsering. Mer om annonsering på webb och i papperstidningen.