De går i föräldrarnas fotspår

En ny undersökning som Du&jobbet beställt från SCB visar hur vanligt det är att ärva sitt yrke. Läs listan över jobben där flest har slagit in på samma bana som mamma eller pappa.

Nyhet-110401

Det är inte bara kungligheter och kända skådespelare som redan från barnsben präglas av vad mamma och pappa gör på jobbet. Var tionde svensk har samma yrke som någon av sina föräldrar, visar Du&jobbets och SCB:s undersökning. Detta baseras på uppgifter för de 2, 3 miljoner personer där det finns en yrkesuppgift för en förälder.

I topp på listan över ärvda yrken ligger fiskare, tätt följda av vård- och omsorgspersonal, därefter följer växtodlare och djuruppfödare. I botten på listan finns specialister inom biologi, jordbruk och skogsbruk.

Att man väljer en förälders yrkesbana kan ha sitt ursprung i att man präglas av föräldrarnas intressen, kan ta del av deras nätverk, att man har ärvt en förmåga eller helt enkelt att yrket är välbekant, säger sociologiprofessorn Jan O Jonsson.

Du&jobbet har pratat med begravningsentreprenören Cecilia Meyer och bokförläggaren Abbe Bonnier som berättar vad de fått med sig hemifrån.

Läs hela artikeln i Du&jobbet nr 3!
Statistik: Procentandel som valt samma yrke som förälder

NrYrkeAndel %
1Fiskare och jägare37,1%
2Vård- och omsorgspersonal34,6%
3Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift23,4%
4Städare m.fl.18,3%
5Garvare, skinnberedare och skomakare15,8%
6Fordonsförare15,5%
7Maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri15,3%
8Hälso- och sjukvårdsspecialister15,1%
9Processoperatörer vid stål- och metallverk14,0%
10Djuruppfödare och djurskötare13,4%
11Processoperatörer, trä- och pappersindustri12,6%
12Byggnads- och anläggningsarbetare12,3%
13Maskinoperatörer, trävaruindustri11,3%
14Gruv- och bergarbetare, stenhuggare11,2%
15Maskinförare10,9%
16Byggnadshantverkare10,7%
17Brevbärare m.fl.10,7%
18Drejare, glashyttearbetare, dekorationsmålare m.fl.10,6%
19Pastorer10,3%
20Processoperatörer, glas och keramiska produkter10,1%
21Säljare, inköpare, mäklare m.fl.9,9%
22Skogsbrukare9,8%
23Torg- och marknadsförsäljare9,8%
24Växtodlare inom jordbruk och trädgård9,6%
25Maskinoperatörer, gummi- och plastindustri9,3%
26Chefer för mindre företag och enheter9,2%
27Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandling9,1%
28Maskinoperatörer, grafisk industri, pappersvaruindustri9,1%
29Maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.9,1%
30Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.9,0%
31Präster8,9%
32Slaktare, bagare, konditorer m.fl.8,8%
33Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl.8,6%
34Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl.8,5%
35Grundskollärare8,4%
36Ingenjörer och tekniker8,4%
37Skräddare, tillskärare, tapetserare m.fl.8,0%
38Övrig kontorspersonal8,0%
39Malmförädlingsoperatörer, brunnsborrare m.fl.7,3%
40Verkställande direktörer, verkschefer m.fl.7,0%
41Renhållnings- och återvinningsarbetare6,8%
42Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän6,7%
43Handpaketerare och andra fabriksarbetare6,5%
44Universitets- och högskollärare6,5%
45Lokförare m.fl.6,5%
46Montörer6,4%
47Finmekaniker m.fl.6,2%
48Gymnasielärare m.fl.6,2%
49Köks- och restaurangbiträden6,0%
50Maskin- och motorreparatörer6,0%
51Övriga maskinoperatörer och montörer5,9%
52Processoperatörer, kemisk basindustri5,8%
53Möbelsnickare, modellsnickare m.fl.5,8%
54Storhushålls- och restaurangpersonal5,7%
55Godshanterare och expressbud5,6%
56Militärer5,4%
57Maskinoperatörer, kemisk-teknisk industri5,3%
58Grafiker m.fl.5,3%
59Journalister, konstnärer, skådespelare m.fl.5,3%
60Bokförings- och redovisningsassistenter5,3%
61Lager- och transportassistenter5,2%
62Piloter, fartygsbefäl m.fl.5,1%
63Poliser5,0%
64Jurister4,7%
65Förskollärare och fritidspedagoger4,7%
66Sjuksköterskor4,5%
67Frisörer och annan servicepersonal, personliga tjänster4,5%
68Civilingenjörer, arkitekter m.fl.4,5%
69Tidningsdistributörer, vaktmästare m.fl.4,3%
70Administratörer i offentlig förvaltning4,2%
71Övriga servicearbetare4,1%
72Elmontörer, tele- och elektronikreparatörer m.fl.4,1%
73Psykologer, socialsekreterare m.fl.4,0%
74Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.4,0%
75Kontorssekreterare och dataregistrerare3,9%
76Smeder, verktygsmakare m.fl.3,8%
77Drift- och verksamhetschefer3,8%
78Däckspersonal3,8%
79Tull-, taxerings- och socialförsäkringstjänstemän3,7%
80Säkerhetspersonal3,4%
81Andra lärare och instruktörer3,3%
82Dataspecialister3,2%
83Speciallärare3,2%
84Chefer för särskilda funktioner3,2%
85Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl.3,0%
86Driftmaskinister m.fl.2,9%
87Kundinformatörer2,9%
88Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl.2,9%
89Medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske2,8%
90Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild kompetens2,8%
91Fotografer; ljud- och bildtekniker, sjukhustekniker m.fl.2,8%
92Biblioteksassistenter m.fl.2,7%
93Arkivarier, bibliotekarier m.fl.2,6%
94Kassapersonal m.fl.2,4%
95Agenter, förmedlare m.fl.2,4%
96Grovarbetare inom bygg och anläggning2,2%
97Resevärdar m.fl.2,1%
98Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens1,9%
99Administratörer i intresseorganisationer1,9%
100Tecknare, underhållare, professionella idrottsutövare m.fl.1,8%
101Lantmästare, skogsmästare m.fl.1,7%
102Datatekniker och dataoperatörer1,7%
103Industrirobotoperatörer1,6%
104Samhälls- och språkvetare1,1%
105Säkerhets- och kvalitetsinspektörer1,1%
106Biomedicinska analytiker0,9%
107Fysiker, kemister m.fl.0,9%
108Specialister inom biologi, jord- och skogsbruk m.m.0,8%